д-р Мехмед

Д-р Мелтем Мехмед е завършила ветеринарна медицина през 2011 година в Тракийски университет, гр. Стара Загора. Провежда стажовете си в нашата клиника, след което започва работа във “Вита Вери” в началото на 2012 година. Интерес има в областта на лабораторната диагностика и паразитология.