д-р Димитров

Д-р Румен Димитров завършва ветеринарна медицина в Тракийски университет, гр. Стара Загора през 2003 година. В клиниката започва работа през 1996 година след завършването на ветеринарен техникум. Всяко лято е карал стажовете си от института в клиниката и след завършване започва работа във “Вита Вери”. Насоченост има в диагностиката и терапия на вътрешни незаразни и заразни болести, акушерство и гинекология.