Стопански, продуктивни и спортни животни

Профилактика и лечение на :

  • коне
  • крави
  • овце
  • кози
  • птици
  • риби
  • щрауси