Ветеринарна лаборатория

idex-bio

Вече разполагаме с най-иновативния уред за лабораторни изследвания – IDEXX VetLa. Диагностиката направена с анализаторите на IDEXX VetLa се отличава с високата си точност и достоверност на резултатите. IDEXX VetLa е тест за професионализъм и лоялност към клиентите.

 • безупречна точност за правилни медицински решения
 • пълен и подробен протокол на получените резултати
 • анализ на динамиката при изменение на резултатите
 • автоматична архивация и достъпност по всяко време

IDEXX VetLa само за 10 минути, предоставя информация на нашите лекари за всички видове животни. Бързата и точна диагностика е гаранция за вярна диагноза и успешно лечение!

Уверете се сами!

Други услуги, които предлагаме :

 • клинична биохимия
 • хематология
 • хемостаза
 • уринарен анализ
 • инфекциозна имунология
 • паразитологични изследвания
 • микробиология
 • вирусология
 • микотично изледвание
 • токсикологично изследване
 • химичен анализ на фуражи за животни
 • микотоксилогинни изследвания на храни и фуражи
 • изследване на вода от водни басейни