Хотел / Стационар

По време на почивка, командировка, домашни празници, битови проблеми,нашите клиенти могат да оставят домашните си любимци в клиниката в специално пригодения за това стационар.

Лоялни клиенти на клиниката с доказан нормален статус на домашните любимци, ползват отстъпка.