Образна диагностика

Секторът Образна диагностика – рентгенография е оборудван с апаратура на фирма “Сименс”, лидер в областта. Ние предлагаме на клиентите решения за цялостна грижа чрез използване на рентгенография. Секторът оптимизира визуализацията на клиничните процеси и прави здравното обслужване на пациентите ни по-бързо, по-добро и максимално адекватно. В клиниката широко се използва методът на ултразвуковото изследване (ехография). Този метод предоставя точна и безопасна информация за клиничното състояние на пациентите ни. Изследванията извършваме с различни приставки (трансдюсери) – коремен, трансректален, трансвагинален. Съчетаването на няколко техники, увеличава качеството на ехографската диагностика.

Електрокардиография (ЕКГ) дава информация за сърдечната честота, ритъм и проводимост, наличие на аритмия, и хипертрофия на камерите, увреждане на миокарда, исхемия, перикардиални заболявания, електролитен дисбаланс.